Kategoria

Polecane

Czym jest hurtu?

 

HURTU.pl jest internetową platformą hurtową, przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych.

 

Hurtu.pl jest stworzona przez Europejską Platformę Hurtową i docelowo obejmować będzie wszystkie kraje Europy.

Roczny abonament dla sprzedających wynosi 2100,00 zł + 23% Vat.

Kwota aktywacji konta dla kupujących wynosi 1,00 zł + 23% Vat.

Konto sprzedającego jest ważne przez rok od momentu aktywacji. Kwota rocznego abonamentu dla sprzedających wynosi 2100,00 zł + 23% Vat i jest opłacana na podstawie wygenerowanej przez system faktury proforma.
 

Do dyspozycji zarejestrowanych podmiotów,

pozostawiamy do wyboru trzy rodzaje sprzedaży/zakupu:

Aukcja Holenderska
  • Sprzedający ustala czas trwania aukcji i cenę wywoławczą widoczną dla kupujących.
  • Cena wywoławcza może w czasie aukcji ulegać progowemu obniżeniu (do kwot wcześniej podanych przez sprzedającego). 
  • Kupujący nie widzi kiedy i do jakiej wartości cena będzie obniżona.

 

Zakup

Kupujący w tej aukcji ma możliwość zakupić wystawiony towar/usługę w całości po cenie wywoławczej lub złożyć indywidualną ofertę cenową.

Zakończenie aukcji

Aukcja kończy się w momencie, gdy cena ustalona przez sprzedającego (wywoławcza lub progowo obniżona) będzie tożsama z ceną podaną przez kupującego.
Aukcja kończy się również w przypadku, gdy nie było ofert kupna spełniających kryteria ustalone przez sprzedającego i  czas trwania aukcji minął.

Sposób rozstrzygania złożonych ofert

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kupujących zaproponuje tę samą cenę - wygrywa ten, który uczynił to pierwszy.

Prawa sprzedającego

Sprzedający ma prawo (bez podawania przyczyn) zablokować lub wykluczyć każdego z oferentów aukcji przed jej zakończeniem.

Finalizacja transakcji

Wskazane jest, aby po sfinalizowanej transakcji sprzedający wystawił komentarz kupującym. To samo dotyczy kupujących – po sfinalizowaniu transakcji mogą oni wystawić komentarz sprzedającemu.

 
 

Aukcja Grupowa

  • Sprzedający określa: czas trwania aukcji, minimalną jednostkę zakupową (minimalna ilość w ofercie) oraz cenę netto za tę jednostkę zakupową.
  • Kupujący (jeden lub więcej podmiotów) zamawiają żądane ilości towaru/usług do wyczerpania całej wystawionej na aukcji ilości.

 

Zakończenie aukcji

Aukcję uznaje się automatycznie za zakończoną w przypadku:

a) upłynięcia terminu aukcji

lub

b) wyczerpania wystawionej ilości sprzedawanych towarów/usług

 
Zakup

W przypadku, gdy w czasie trwania aukcji do sprzedania pozostanie część towaru/usług w ilości poniżej minimalnej jednostki zakupowej - podmiot, który wcześniej złożył już zamówienie (w tej aukcji) może ją dokupić.

Podmioty, które zadeklarują kupno a nie wpłacą należności w terminie 3 dni roboczych od finalizacji aukcji zadeklarowanej kwoty, narażają się na negatywny komentarz sprzedającego (co może skutkować blokowaniem złożonych przez nich ofert przez pozostałych sprzedających).

 

Prawa sprzedającego
Sprzedający ma prawo, bez podania przyczyny zablokować lub wykluczyć oferentów z aukcji (przed jej zakończeniem).

 
Finalizacja transakcji

Wskazane jest, aby sprzedający po sfinalizowanej transakcji wystawił komentarz kupującym. To samo dotyczy kupujących – po sfinalizowaniu transakcji mogą oni wystawić komentarz sprzedającemu.

 

 

 

 

 

Sprzedaż z rabatem

Głównym celem tej formy sprzedaży jest umożliwienie kupującym pozyskania towaru/usługi w cenach uwzględniających przysługujący im rabat kwotowy -
w zależności od skali zakupów i z góry ustalony przez sprzedającego.

 

Sprzedający
określa: czas trwania aukcji, minimalną jednostkę zakupową (minimalna ilość w ofercie) i cenę netto za tę jednostkę. Dodatkowo umieszcza wykaz ewentualnych rabatów za zakup odpowiednich ilości. 


Zakończenie sprzedaży

Sprzedaż kończy się automatycznie w przypadku:

a) wyczerpania wystawionej ilości

lub

b) upłynięcia terminu sprzedaży określonego przez sprzedającego.

Zakup

Kupujący określa ilość zamawianego towaru (ilość ta nie może być mniejsza niż wartość minimalna, określona w ofercie przez sprzedającego).

Kupujący płaci za towar na podstawie faktury proforma z rabatem przysługującym mu w momencie zakupu.
Po zakończeniu sprzedaży kupujący otrzymuje od sprzedającego fakturę właściwą (równą fakturze proforma lub niższą).
Jeśli pozostali kupujący, którzy złożyli oferty i tym samym uzyskali większy rabat wywiążą się z transakcji kupujący otrzyma zwrot nadpłaty. Wartość aktualnego i maksymalnego rabatu podana jest na podstronie aukcji - w tabeli poniżej zdjęcia oferowanego towaru.

W tej formie sprzedaży finalizacja transakcji odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu przez sprzedającego wpływu należności na konto.


Prawa sprzedającego

Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży jedynie w przypadku gdy jego towar/usługa objęta jest dodatkowymi obostrzeniami prawnymi lub gdy dana transakcja kolidowałaby ze wcześniejszymi umowami zawartymi przez sprzedającego. Sprzedający zobligowany jest poinformować w ofercie o ewentualnych ograniczeniach.


Finalizacja transakcji

Wskazane jest, aby po transakcji obie jej strony wystawiły sobie nawzajem komentarze.